TUJUAN DPMP DITUBUHKAN PADA 17 MEI 1957

Dewan Persuratan Melayu Pahang (DPMP) berdasarkan dan berteraskan kesenian Melayu dan kebudayaan Melayu. Ianya termasuk Membina dan mengembangkan bahasa, kesusasteraan dan kesenian Melayu ke arah mengukuhkan Kebudayaan Kebangsaan.

Friday, 17 June 2011

BULAN GERHANABULAN GERHANA
Haiku: Arisel Ba

Bulan gerhana
Aku menulis sajak
Menitis embun

16 Jun 2011,
Kuantan, Pahang

LiaLia
Sajak: soleil 


Lia
teganya kamu
manamatkan nyawa sikecil itu
sebelum sempat ia bertamu
di dalam duniamu

lalu bagaimanakah nanti
tatkala kamu butuhkan bantuan
tangan kecilnya tak tergapaikan
kerna penyambungnya telah kau putuskan
lewat kemelutmu
dalam minda yang buntu


kuala semantan 0906
Copyright © ES2011
All Rights Reserved...

Sayang Sungai Sarawak.Sayang Sungai Sarawak.
Sajak: AMI MASRA


Sayang Sarawak sungainya sempit,
Di dasar pasir, kiri kanan terhimpit.

Mengalir air perlahan-lahan ke kuala,
Akal terfikir ke mana sampan menghala.

Matahari pagi menyuluh warganya,
Nelayan kecil mendayung sampan pusaka.

Dapat ikan udang galah sekilo dua,
Rezeki sehari tampung sekeluarga.

Di perut sungai likat pekat berminyak,
Ikan dan udang tak lagi membiak.

Di sumur batini di dasar maknawi,
Air sungainya keruh tak jernih lagi.

Kapal dan sampan berlabuh jauh,
Perantau singgah rindunya tertangguh.

Senja pelangi warnanya tertebar
Tak kelihatan lagi ke dasar memancar.

 Riverview Homestay
 Kg. Bandarsah, Ajibah Abol, Kucing.
 12/6/2011

Mengembalikan sejarah keagungan Bahasa Melayu.Mengembalikan sejarah keagungan Bahasa Melayu.
Oleh: Dr. Aminuddin Mansor

Sejarah perkembangan bahasa Melayu mempunyai rentetan yang panjang dan berliku. Dalam hal ini, perkembangan bahasa Melayu bolehlah dibahagikan kepada tahap bahasa Melayu purba, bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu peralihan dan bahasa Melayu baharu.

Kajian menunjukkan bahawa bahasa purba  wujud sejak 2,500 tahun sebelum Masihi, tetapi tidak ada bukti-bukti sejarah tentang  bentuk dan strukturnya. Tahap kedua bermula pada abad ke-7 Masihi apabila ditemukan bukti pada batu-batu bersurat atau inskripsi seperti di Kedukan Bukit dan di Talang Tuwo, Palembang, di Kota Kapur, Pulau Bangka dan di Karang Brahi, Jambi.

Sementara, tahap ketiga bermula pada sekitar abad ke-12 Masihi, serentak dengan kedatangan Islam ke Tanah Melayu, iaitu tahap pembentukan sifat bahasa Melayu yang baharu seterusnya diwarisi dalam zaman selanjutnya. Tahap keempat menunjukkan peralihan  daripada gaya bahasa Melayu klasik kepada gaya bahasa Melayu kini iaitu zaman yang diwakili oleh Abdullah Munsyi dan Raja Ali haji sekitar abad ke-19. Manakala tahap sesudah itu dikategorikan sebagai tahap bahasa Melayu baharu.

Disebabkan sejarah bahasa Melayu pada zaman awal kekurangan bukti sejarah, tetapi pada zaman kegemilangan Sriwajaya iaitu pada abad ke-7  hingga abad ke-13 bahasa Melayu menjadi lingua franca dan bahasa pentadbiran kerajaan dan diperluaskan dengan interaksi sosial sehari-hari. Akhirnya bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, bahasa rami dan bahasa pengantar di sekolah.

Lantaran itu, usaha mengembalikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara kita seharusnya mendapat sokongan semua pihak. Bahasa Melayu tidak seharusnya dipolitikkan demi perpaduan dan menjadikan bahasa ilmu bagi semua pelajar di negara ini.

Telah terbukti, Bahasa Melayu telah berperanan menyatukan pelbagai kaum melalui bahasa pengantar, bahasa perantaraan dan bahasa komunikasi yang berkesan. Apa yang telah termaktub dalam Perlembagaan tidak harus diganggu gugat bagi keharmonian bangsa dan rakyat di negara ini.

Melalui pandangan pelbagai pihak  untuk memartabatkan bahasa kebangsaan, mulai tahun ini kerajaan telah memutuskan untuk menggantikan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) pada tahun 2003 dengan Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Penguasaan bahasa Inggeris (MBMMBI).

Justeru, MBMMBI dikatakan berfungsi sebagai serampang dua mata kerana selain memartabatkan bahasa kebangsaan, kerajaan akan terus menekankan aspek penguasaan dan pengukuhan bahasa Inggeris yang menjadi bahasa antarabangsa.

Usaha dan langkah ini dikatakan memang dinanti-nantikan oleh banyak pihak demi masa depan anak bangsa yang akan menimba ilmu dalam bahasa sendiri. Melaluinya bahasa Melayu juga akan menuju ke arah bahasa ilmu dalam era globalisasi.

Selain itu, usaha ini dapat memperkukuhkan Bahasa Inggeris (BI)  yang akan dilaksanakan dengan penuh kesedaran bahawa BI akan menjadi bahasa komunikasi yang perlu dikuasai generasi muda untuk persediaan kepada mereka bersaing di peringkat nasional dan global.

Di samping itu, usaha meletakkan BM di tempat yang betul dilaksanakan menerusi beberapa langkah di sekolah  dan paling utama ialah melalui penggunaan bahasa itu  dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Sains dan Matematik.

Langkah seterusnya penambahan masa P&P Bahasa Malaysia pada Tahap Satu di SJK adalah sebanyak 30 minit 9dari 270 minit ke 300 minit), manakala bagi Tahap Dua jumlah peruntukan masa bagi P&P Bahasa Malaysia ialah 270 minit.

Melalui pengukuhan ini juga, penambahbaikan dalam kurikulum sekolah (Kurikulum Standard Sekolah Rendah) meliputi kaedah pengukuhan dan penguasaan asas kemahiran berbahasa melalui pendekatan modular yang bersepadu seimbang dan holistik menerusi modul P&P.

Guru-guru BM yang mencukupi dan berkualiti dengan penggunaan meluas teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam P&P dalam mata pelajaran BM. Justeru, pendidikan bahasa sebagai upaya mengembangkan potensi berbahasa, cabang pendidikan dan wahana pewarisan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, bagi penguasaan BI tambahan masa bagi P&P Bahasa Inggeris juga dilakukan dan kualiti guru yang mengajar BI dengan mengambil 360 guru luar negara untuk melatih guru  BI  tempatan, di samping mengambil 600 guru BI yang bersara untuk mengajar semula di sekolah.

Justeru, melalui perkembangan dan pelaksanaan dasar MBMMBI ini akan dapat meningkatkan P&P BM dan BI di sekolah rendah dan menengah di negara ini. Tumpuan yang diberikan melalui kaedah dan teknik P&P yang terkini dapat meningkatkan penguasaan kedua-dua bahasa ini.

Pada masa kini penutur bahasa Melayu adalah dianggarkan 280 juta penutur bahasa Melayu di seluruh dunia. Oleh itu, dengan harapan dan impian besar bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu. Bangsa-bangs lain di dunia menganggap bahasa Melayu indah, mempunyai nilai estetik dan mempunyai perbendaharaan kata yang meluas.

Di sekolah, melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) mempunyai pertalian dengan Falsafah Pendidikan Bahasa sebagai alat pengajaran dan pembelajaran bahasa dan mata pelajaran lain, pendidikan kokurikulum, dan pendidikan bahasa merentas kurikulum.

Pendekatan Bersepadu Pendidikan Bahasa Melayu di sekolah, selaras dengan Sukatan pelajaran bahasa Melayu iaitu fungsinya sebagai bahasa perpaduan rakyat, bahasa perhubungan utama, dan bahasa ilmu pengetahuan yang mencerminkan akal budi penduduk negara ini.

Semua ini meliputi, penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu, penguasaan kecekapan berbahasa dan ketepatan berkomunikasi. Pemahaman akan sistem bahasa Melayu untuk mengungkapkan segala bidang ilmu dan kegiatan hari-hari.

Selain itu, seluruh rakyat akan menghargai dan membanggakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara serta alat perpaduan rakyat, sesuai dengan prinsip-prinsip Rukun Negara. Setiap rakyat dapat menggunakannya dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan bahasa Melayu  dengan berkesan dalam bidang ilmu pengetahuan dan dapat membaca pelbagai bahan sebagai amalan menimba ilmu pengetahuan dan memenuhi masa lapang.

Hakikatnya, bahasa Melayu mampu menjadi bahasa perpaduan rakyat negara ini, sekali gus menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Pemupukannya mestilah dilakukan di peringkat sekolah rendah dan menengah serta di peringkat universiti melalui pendekatan dan pengajaran dalam semua mata pelajaran dan komunikasi.---------------------------------------------------selesai--------------------------------

Perjuangan Za’ba terhadap bangsanya tidak harus dilupakan.Perjuangan Za’ba terhadap bangsanya tidak harus dilupakan.
Oleh: Dr. Aminuddin Mansor

Kemajuan sesuatu bangsa adalah berpaksikan atau berakar umbi atas daya usaha bangsanya yang terdahulu mengasaskan dan menegakkan sesebuah tamadun bangsa. Sesuatu bangsa itu tidak wujud dan berjaya jika tiada mereka yang berwibawa mengasaskannya.

Dalam apa bidang seperti ilmu, pendidikan, politik, sastera, bahasa, budaya dan ekonomi mempunyai pengasasnya yang hebat yang telah meletakkan “batu asas” iaitu membina kejayaan seperti yang kita nikmati hari ini. Kita harus banyak belajar daripada sejarah perjuangan bangsa kita. Bangsa yang tidak menghargai perjuangan tokoh bangsanya yang terdahulu tidak akan berjaya dan maju.

Begitu jugalah kemerdekaan negara diwujudkan melalui pengorbanan harta dan nyawa. Selain itu, setiap bidang yang disebutkan di atas mempunyai pengasasnya tersendiri. Penulis sengaja mengimbau kembali nostalgia dan sejarah kegemilangan masa lampau bagi ingatan generasi masa kini. Memetik kata-kata ahli falsafah, George Santayana, “Mereka yang melupai sejarah pasti akan mengulanginya.”

Sebagai contoh, Pendeta Za’ba atau lebih dikenali sebagai Zainal Abidin bin Ahmad adalah pengasas kepada tatabahasa Melayu baharu yang kita gunakan sekarang. Tanpa Za’ba tidak akan ada bahasa Melayu baharu pada hari ini.

Beliau adalah tokoh bahasa, pemikir dan cendekiawan ulung Melayu. Antara karyanya yang terkenal ialah Ilmu Mengarang Melayu dan Pelita Bahasa Melayu yang menjadi asas kepada perkembangan bahasa Melayu baharu.

Penulis memetik sajak perjuangan Za’ba yang bertajuk Zaman Maju yang mengisahkan perjuangan dan kesedaran bangsanya terhadap zaman bahari yang serba maju. Perubahan ini seharusnya mendapat perhatian. Perhatikan petikan sajak Zaman Maju.

Aku dan kamu
Hidup sekarang pada zaman maju,
Zaman pendapat baharu, fikiran baharu,
Tidak lagi seperti dahulu---
Zaman kebebasan dan perkembangan ilmu,
Manusia tidak lagi boleh diperlembu,
Buangkanlah segala perasaan kuno,
Segala fikiran beku yang keras kaku,
Segala kepercayaan karut yang hanya jadi belenggu,
Segala-galanya yang kini tidak lagi laku:
Lemparkanlah, tinggalkanlah sekalian itu,
Supaya kita senang selalu.

Kita mesti berani menggodam mengetuk,
Meruntuh meroboh segala yang lapuk,
Memotong yang busuk, memangkas yang bengkok
Mengganti membaharui dengan yang elok,
Mengikut panduan sebenar-benar petunjuk
Timbang sendiri, tidak mengikut telunjuk.

Hapuskan segala kepercayaan
Yang tak mempunyai kenyataan kebenaran,
Ingat, hati-hati kita mesti berani
Dengan tekad menurut suluhan abadi
Memecahkan sekatan kolot, walau seperti besi
Segala yang karat dikikis diganti.

-Za’ba
Petikan Suluh Bahasa DBP, 1965

Begitulah jauhnya pandangan dan pemikiran akal budi Za,ba terhadap bangsanya. Pemikiran dan pandangan ini bukan sahaja melalui sajak malah tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan jatuh bangun bangsanya iaitu bangsa Melayu. Beliau mahukan bangsanya berubah dari segi pemikiran lama dan kolot ke arah zaman yang lebih maju mengikut peredaran zaman.

Perlu diingat, gerakan politik pada era 1930 adalah bermula daripada kebangkitan dan perkembangan akhbar, majalah dan novel yang telah memainkan peranan penting dalam melahirkan semangat kebangsaan. Antara penulis terkenal pada tahun 1920-an termasuklah Za’ba.

Persoalan tentang sosial atau pendidikan, ekonomi dan politik juga telah dibangkitkan oleh Za’ba bersama rakan-rakan seangkatan dalam penulisan di akhbar secara menyeluruh pada tahun 1930-aan itu, bertujuan menyedarkan dan seterusnya memajukan bangsa Melayu.

Mereka membangkitkan perkara ini melalui tulisan di akhbar Warta Malaya, Lembaga Malaya, Majlis, Utusan Melayu, Warta Negara dan Fajar Sarawak. Sejarah tidak boleh menafikan perkara ini.

Bagaimanapun, baru-baru ini waris Pendeta Za’ba kesal kerana Teratak Za,ba yang dibina di Bukit Kerdas, Batu Kikir, Negeri Sembilan dengan kos RM2 juta kira-kira 10 tahun lalu didakwa tidak dijaga dengan baik apabila kebanyakan barangan yang diserahkan tidak dikembalikan, malah ada yang dikatakan hilang.

Soalnya, beginikah cara kita menghargai tokoh bangsa kita yang telah banyak berjasa dan mengangkat tamadun bangsa kita? Jawapannya hanya ada pada kita semua untuk menilai, menghargai dan mengingatinya.

Justeru sebagai langkah menyelamat, Ketua Pengarah Jabatan Muzium Datuk Ibrahim Ismail, menyatakan, bagi pihak Jabatan Muzium mengambil katil besi milik Za’aba dan anugerah yang disampaikan Dewan Bahasa dan Pustaka kepada Pendeta itu menerusi anaknya, Mohd Redza pada 1989 lalu. Kini kedua-dua artifak menjadi milik Muzium Negaradan akan ditempatkan di Teratak Za’ba pada masa yang sesuai.

Menurutnya, di Muzium Negara sendiri, Za’ba diletakkan pada martabat tertinggi apabila wajahnya diletakkan sebaris dengan tokoh pejuang kemerdekaan serta sasterawan negara.
Pengiktirafan dan jasa tokoh ini  seharusnya juga diingati oleh generasi muda pada hari ini.

Dalam hal ini, pihak kerajaan negeri dan pihak muzium juga mesti memastikan tokoh-tokoh besar seperti Tokoh Wartawan Tan Sri A.Samad Ismail, Pak Sako, Pak Melan Abdullah, tokoh pengarang Zainon Sulaiman, dan Harun Aminurrashid, Zakaria Hitam (Pak Zek), Ahmad Kotot, juga perlu diletakkan pada tempat yang sewajarnya. Ingatlah: “Tiada yang lama, tak wujud yang baru”

PANGGILLAH NAMAKU: NAMAKU JOHN….PANGGILLAH NAMAKU:
NAMAKU JOHN….
Sajen: Arisel Ba

Setiba aku di rumah Pak Ambung
Di Bukit Goh tatkala pada awal senja
Dari belakang rumahnya, Pak Ambung
Berteriak lantang: “ John!... John!...” “ embek…”
“ John!... John!...” “ embek…embek…embek…”
“ Balik. Dah senja, nanti perut kembung…”

Aku masih tercegat di halaman rumahnya
Asyik memerhatikan di mana arah teriakan itu
Pak Ambung memasuki pintu pagar rumahnya
Diikuti dari belakangnya, seekor anak kambing
Baunya amat hamis, bulunya berwarna coklat
Nakalnya menyondol pinggul Pak Ambung

Senja itu, aku, Pak Ambung dan anak kambing
Berkumpul santai di ruang tamunya, aku bertanya:
“Pak Ambung menerima anak angkat Mat Saleh ke?”
Dia merenung tajam ke wajah aku, mata tak berkelip
“ Tadi aku dengar Pak Ambung memanggil: John!…”
Dengan pantas anak kambing itu menyondol ke arahku

“ Itulah John, sondol kamu, John…..John…. “ “embek…”
“ Aku pelihara John selepas ibunya mati makan baja sawit
Dan kini John berumur tiga tahun, dalam rumah ini
Dia bebas, tak takut mandi, tidur di atas katil, minum susu,
Makan nasi, macam budak,” cerita Pak Ambung bangga
Anak kambing itu masih lagi menyondol ke arah aku
Dan aku antara percaya dengan tidak, melopong….

17 Jun 2011,
Kuantan, Pahang